Pôvod: Gargoyle mobiloil
Miesto nadobudnutia: N/A
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: N/A
Prírastkové číslo: 2003/00128A
Materiál: kartón
Výška: 21 cm
priemer: 16,5 cm

a