ZDROJ Stropkov, Potraviny S0 Dukelská

Ulica:
Dukelská obchod:
Potraviny S0
Dátum otvorenia:
Sept. 1977
Predajná plocha:
257 m2
ročná tržba: 8 928 000 Kčs
Rozpočtové náklady: 15 257 000 Kčs stroje a zar.
313 000 Kčs
prírastkové číslo:
144/84