ZDROJ Partizánske, Luhy II., Potraviny a mäso-údeniny

[metaslider id=“5256″]

Ulica:
Luhy II.
obchod:
Plnosort. predajňa potravín a mäso a údeniny
Dátum otvorenia:
21.2.1975
Predajná plocha:
412 m2 mäso: 71m2
Ročný obrat:
16 983 000 Kčs
Rozpočtové náklady: 3 337 000 Kčs stroje a zar.
342 000 Kčs
Lehota výstavby:
plán. 4 roky,
skut. 4 roky

prírastkové číslo:
139/84

a