Digitálne zbierky

Riz Abadie cigaretové papieriky

Plechová škatuľa zač. 20. stor.

suvenír s orientálnymi výjavmi

Plechová škatuľa zač. 20. stor.

Norimberské najjemnejšie perníčky Ferdinand Wolff

Plechová škatuľa zač. 20. stor.

Suvenír s kráľovským párom

Plechová škatuľa pol. 20. stor.

     

Otáčajte a priblížte si predmet. Vhodné aj pre smartphony.