Pokladne

V minulosti sa používali dva typy kontrolných obchodných pokladní. Staršou bola príjmová, čiže drevená schránka so zásuvkou, otvorom na vhadzovanie peňazí a papierovou páskou, na ktorú musel obchodník prácne zapisovať každú platbu a výdaj. V roku 1879 vynašiel majiteľ reštaurácie v Daytone, v štáte Ohio v USA James J. Ritty, inšpirovaný strojovňou parníka, na ktorom sa plavil z Európy, princíp registračnej pokladne, ktorá operácie zaznamenávala ( na dve pásky), Sčítavala a vydávala o nich potvrdenia s dátumom. V roku 1884 založil v tom istom meste John H. Patterson firmu „National Cash Register Company“, ktorá nimi zaplavila celý svet. Vystavená kolekcia pochádza z obdobia rokov 1900 – 1948.

NCR model 56

Autografická registračná pokladňa, rok 1909, dubové drevo

NCR trieda 300

Registračná pokladňa, rok 1914, delfínový vzor

NCR trieda 1400

Registračná pokladňa, rok 1930, červený fládrovaný povrch

NCR trieda 1400

Registračná pokladňa, rok 1927, fládrovaný povrch

NCR trieda 300

Registračná pokladňa, rok 1908, delfínový vzor

NCR trieda 600

Registračná pokladňa, rok 1909, úprava v štýle Art Nouveau

NCR model 173

Registračná pokladňa, rok 1904, výzdoba v štýle Bohemian

Pokladňa Martin Patent

Autografická pokladňa, zač. 20. storočia, empírový vzor

NCR trieda 300

Registračná pokladňa, rok 1908, delfínový vzor

NCR trieda 500

Registračná pokladňa, rok 1920, empírový vzor

Controll-Zahl-Casse Merkur, Bielefeld

Autografická pokladňa, rok 1895

NCR, Trieda 1600

Registračná pokladňa, rok 1937, Fládrovaný povrch

Anker-Werke, Model 625

Registračná pokladňa, rok 1928

NCR trieda 400

Registračná pokladňa, rok 1911, Empírová výzdoba

NCR trieda 1400

Registračná pokladňa, rok 1930, fládrovaný povrch