Cukrovinky

Draga Štetková,
cukrárstvo a kaviareň

Živnostníčka slovenského pôvodu získala po neznámej sudetskonemeckej rodine v r. 1945 správu kaviarne a cukrárne v Sokolove. Podnik spravovala do znárodnenia začiatkom 50. rokov.

Ego, Přelouč

Firma EGO bola založená v roku 1922 v stredočeskom Přelouči, od roku 1948 vyrábala pod značkou „Vývoj“ až do konca päťdesiatých rokov.

Ruger, Podmokly

Pôvodne drážďanská spoločnosť (* 1858) založila r. 1896 svoju pobočku v Podmokliach (dnes ČR). Továreň bola po 2. svetovej vojne začlenená do Severočeských čokoládovien n.p.

F. J. Svoboda, Olomouc

Spoločnosť založená r. 1887 v časti Pavlovičky v Olomouci. Patrila k 6 najväčším miestnym producentom čokolády. Po r. 1950 bol podnik zrušený.

Kácovka, Kácov

V roku 1910 bola založená v stredočeskom Kácove spoločnosť na výrobu cukroviniek, tzv. „osvěženek“, aromatických pastiliek a eukalyptových cukríkov ako prostriedkov proti kašľu a chrapotu. Uvedená reklama patrí zdravotnému likéru „Klenk“. Spoločnosť zastavila svoju výrobu v r. 1952.

Stollwerk, Bratislava

Továreň bola založená v roku 1896 ako filiálka firmy Franza Stollwercka z Kolína nad Rýnom v Bratislavskej Rači. V priaznivom období zamestnávala 58 úradníkov a asi 400-900 robotníkov, prevažne žien. V roku 1958 bola továreň pripojená k národnému podniku Figaro.

Nestlé Švajčiarsko

V roku 1866 Anglo-Swiss Condensed MilkCompany otvorila vo Švajčiarsku prvý európsky závod na kondenzované mlieko. V roku 1867 potom vynašiel Henri Nestlé detskú výživu a v roku 1905 bola fúziou s Anglo-Swiss založená nová spoločnosť, neskôr známa ako Nestlé Group. Nestlé vyrába mliečnu čokoládu od r. 1880.

Zora, Olomouc

Bola založená r. 1898 pod názvom: „První společná moravská továrna na cukrovinky a čokoládu v Olomouci“. Svoje meno získala r. 1908 s novou továrňou. Cenník spoločnosti má v roku 1933 až 663 položiek. Okrem čokoládových produktov vyrábala aj cukrovinky. Aj po znárodnení r. 1948 továreň pokračovala vo výrobe pod rovnakou značkou. V roku 1991 bol závod kúpený spoločnosťou Nestlé.

Rupa, Modřany

Názov spoločnosti vznikol r. 1934 premenovaním staršej značky čokolády „Rudolf Pachl, továrna na čokoládu a cukrovinky Praha-Nusle“ a presťahovaním výroby z Prahy – Vinohrady do Modřan. V r. 1944 bola výroba zastavená a továreň slúžila na vojenské účely. Po 2. svetovej vojne bol r. 1947 podnik znárodnený a zlúčený do n.p. Pražské čokoládovny.

Pez, Rakúsko

Spoločnosť založená Eduardom Haasom III. vyrábala od r. 1927 mätové cukríky. Od r. 1949 sa začali predávať cukríky v typickej tube podobnej zapaľovaču. Hlavičky na tubách pribudli od r. 1962, kedy spoločnosť podpísala spoluprácu so štúdiami Disney.

Suchard (Milka)

Spoločnosť založená r. 1901 Švajčiarom Philippom Suchardom. Názov „Milka“ vzišiel zo spojenia slov Milch-Kakao.

Cukráreň Levius Bratislava

Bratislavská cukráreň sa nachádzala na rohu Michalskej a Bielej ulice a bola známa výrobou vlastných mignoniek.

Sfinx, Holešovice

Národný podnik založený v r. 1949 zlúčením 6 závodov, medzi inými aj sudetonemeckým závodom rodiny Kneislovcov v Holešoviciach. Od r. 1992 je súčasťou koncernu Nestlé.

Café Mayer,
Bratislava

Kaviareň na Hlavnom námestí v Bratislave pochádza z r. 1913 a patrila do viedenskej siete Július Mayer.

Velim, Ovčáre u Nových Dvorů

Továreň na kávové surogáty, čokoládu a slad v stredných Čechách založil r. 1869 Jan Pavel Szalatnay. R. 1892 kúpil továreň židovský podnikateľ Adolf Glaser. Jeho rodina vlastnila podnik do r. 1939, kedy bol árizovaný a po vojne r. 1945 znárodnený. Podnik bol známy okrem čokolády a kávy aj výrobou žuvačiek.

Bratři Kroupové, Vokovice

Spoločnosť s továrňou vo Vokoviciach pri Prahe vznikla v r. 1903. V priaznivom období mala až 350 zamestnancov a vyrábala čokoládu vyššieho štandardu. Jej sortiment pozostával z 2500 položiek. Počas 2. svetovej vojny došlo k zastaveniu produkcie.

Orion, továrny na
čokoládu, a. s., Praha

Založená r. 1897 v Královských Vinohradoch pri Prahe rodinou Maršnerovcov. Názov Orion bol zakotvený r. 1924. Až do 2. svetovej vojny bola spoločnosť najznámejším európskym výrobcom čokolády. V najlepšom období v tovarni pracovalo 1500 zamestnancov. Od r. 1947 bol spolu so spoločnosťou Rupa spojený do n. p. Pražské čokoládovny.

Figaro, Trnava

Adolf Fischer založil v Trnave r. 1906 spoločnosť Fischer. V 30. rokoch sa rodinný podnik zadĺžil, na čo bol prevzatý Dunajskou bankou Bratislava, ktorá mu dala meno Figaro. V r. 1956 sa zlúčil s Bratislavským Stollwerckom do spoločného n. p. Západoslovenské čokoládovne.

Koukol a Michera, Kutná Hora

Spoločnosť založená r. 1918 v Kutnej Hore. Jej najznámejším produktom bola tabuľková čokoláda Lidka. Továreň vyrábala aj bombóny a smotanové karamely. Po r. 1948 bola spoločnosť znárodnená a r. 1958 zanikla.

Fiedor (Opavia), Opava

Spoločnosť založená r. 1840 súkeníkom Gašparom Melichárom Baltazárom Fiedorom v Opave. Továreň bola postavená r. 1901. V 20. rokoch mala spoločnosť 450 zamestnancov a vyrábala napolitánky, mignonky, máčané keksy a dezertné pečivo. Spoločnosť bola r. 1945 znárodnená a r. 1947 pripojená k n.p. Čokoládovny.

Ph. Kneisl, Holešov

Spoločnosť založená v r. 1863. Po 2. svetovej vojne začlenená do Sfinx n. p. Přerov.

Kugler Gerbeaud
Henrik, Budapešť

Známa kaviareň na ulici Vörösmarty bola otvorená r. 1858 a funguje dodnes.

Georg Herbst, Wurzen

Importér koloniálnych tovarov z nemeckého mesta Wurzen.

Kafka, Příbram

Spoločnosť na výrobu liehu, veľkoobchod s vínom, lisovňa ovocných štiav, moštáreň, továreň na konzervy a továreň nejjemnějších likérových špecialít v Příbrami bola založená r. 1890 a fungovala do r. 1950.

Merkur, České
Budejovice

Akciová spoločnosť vznikla r. 1911 v Českých Budejoviciach. Továreň na čokoládu a cukrovinky bola krátko na to postavená na budúcej Mánesovej ulici. Prosperujúci Merkur bol prekvapivo zrušený v roku 1958. V objektoch po Merkure sa neskôr objavila výrobňa n. p. Tesla.