Expozícia Linzbothova

Trvalá expozícia Múzea obchodu Bratislava sídli od roku 2005 na Linzbothovej 16 a jej autorom je prom. hist. Marcel Juck. Je rozdelená tématicky na predmety slúžiace ako pomôcky pre obchodníka (váhy, zásobníky, pokladne, kalkulačky), reklamné predmety (plagáty, tabule, stojančeky), archiválie (drobná reklama, listy, cenné papiere) produkty (čokoláda, kávoviny, spotrebný tovar atď.) a predmety slúžiace v pohostinstve (orchestrión, plnička fliaš, poháre). Súčasťou expozície sú repliky obchodu so zmiešaným tovarom a hostinca, ktorý je vo večerných hodinách otvorený pre verejnosť s ponukou štyroch druhov pív.