ČS Pivovary v múzeu

V polovici 19. storočia bolo v Uhorsku asi 30 pivovarov, z toho väčšina na Slovensku. Po vzniku ČSR existovalo v roku 1929 v celej republike 457 pivovarov, z toho 363 v Čechách, 73 na Morave a Sliezsku, ako aj 20 na Slovensku a na Zakarpatskej Ukrajine, ktoré spoločne vyprodukovali 11.627.000 hl piva. Z toho 9.005.000 hl v Čechách, 2.232.000 hl na Morave a v Sliezsku, 356.000 hl na Slovensku a jeden pivovar na Zakarpatskej Ukrajine 33.000 hl. Konzumácia v danom roku bola tiež vysoká: Česi vypili 206, Moravania a Slezania 100, Slováci iba 16 a Rusnáci len 6 litrov piva.

Spojená exportná sladovňa a pivovar úč. spol. v Nitre

Sladovňa vznikla v roku 1887 a patrila židovskej rodine Eckenstein, ktorá jej dala meno r. 1934. V roku 1940 bol podnik árizovaný a 1.1.1945 premenovaný. Po r. 1948 znárodnená a pripojená k národnému podniku Západoslovenské pivovary Bratislava.

Suchomastský pivovar

Panský pivovar v stredných Čechách kúpil v r. 1850 Jan Mareš s manželkou Annou. V r. 1864 bol rozšírený a v r. 1891 začal variť pivo parnou technológiou. Pivovar v najlepšom období varil 24 000 hl a vyvážal svoje produkty hlavne do Prahy, ale aj do celej ČSR. Svoju výrobu skončil v r. 1966.

Popradský pivovar

Založený r. 1882 pod názvom „Erste Zipser Dampfbrauerei und Mälzerei, A. G. in Poprad“. Po 2. svetovej vojne prešla spoločnosť pod národnú správu a r. 1948 bol začlenený pod Východoslovenské pivovary Košice. R. 1992 bol podnik sprivatizovaný. Po výmene vlastníkov r. 2005 prijal nové meno Pilsberg. V r. 2013 bol areál pivovaru zbúraný a výroba piva zastavená.

Pivovar Litovel

Stredomoravský pivovar založený r. 1893 a funkčný dodnes.

Staropramen Smíchovské pivo

Založený r. 1871 a v súčasnosti je druhým najväčším výrobcom v ČR.

Pivovar Velké Březno, Ústí nad Labem

Pivovar v severných Čechách založený r. 1753. V súčasnosti vyrába pivá pod značkou Březňák.

Lobkowiczský pivovar v Mělníku

Starý pivovar v stredných Čechách kúpil v r. 1931 knieža Leopold Lobkowicz a od r. 1941 patril pražskej firme J. Eliáša vyrábajúcej glazúru. Výroba piva trvala do nemeckej nútenej správy počas protektorátu. Podnik bol znárodnený r. 1948 a svoju činnosť ukončil r. 1959.

Pardubický Pivovar

Pivovar vo východných Čechách bol založený r. 1871. V súčasnosti jeho produkty poznáme pod názvom Pernštejn.

Rožnovský pivovar

Pôvodný juhomoravský pivovar varil v r. 1712 – 1949. V súčasnosti sa v pôvodných priestoroch nachádza nový pivovar.

Staropramen Smíchovské pivo

Pivovar pochádzajúci zo 16. storočia dlhé roky vlastnila kniežacia rodina Schwarzenbergovcov. Modernú sladovňu dali postaviť r. 1892. Znárodnený r. 1948, v súčasnosti je vlastníkom Pivovary Lobkowicz Group.

Pivovar České Budějovice

Založený r. 1895, dnes predávajúci pod značkou Budvar.

Pivovar Dalešice

Moravský pivovar bol prvý krát modernizovaný r. 1882 veľkopodnikateľom Antonom Dreherom. Počas 1. ČSR patril Zemědělskej jednote Československej. Svoju výrobu ukončil r. 1977. V súčasnosti je v ňom obnovená výroba.

Choceňský pivovar

Východočeský pivovar patril až do r. 1945 kniežatám Kinským. Po 2. svetovej vojne sa dostal pod štátnu správu a bol zrušený r. 1984.

Levočský pivovar

Pivovar bol založený r. 1780. Jeho prvý známy názov bol „F. Rosenberg“, neskôr „Prvý levočský pivovar“. Svoju výrobu ukončil r. 1967.

Berounský meštianský pivovar

Založený r. 1872 v stredných Čechách. Jeho výroba bola zastavená r. 1978.

Pivovar Karlove Vary

Založený r. 1879 sládkom Antonom Weberom, známy výrobou tzv. „mineralného piva“. Po Mníchovskej dohode pivovar slúžil ako koncentračný tábor. Po 2. svetovej vojne bola obnovená výroba, ktorá trvala do r. 1999.

Karvinský pivovar

Založený r. 1860. Počas 2. svetovej vojny patril s obcou Karviná najprv Polsku, potom Nemecku. Po vojne znárodnený, svoju výrobu ukončil r. 1953.

Svijanský pivovar knížete Rohana

Jeden z najstarších pivovarov z r. 1564 bol pred 1. svetovou vojnou odkúpený Antonom Kratochvílom, ktorého rodina vlastnila podnik do r. 1939. Počas 2. svetovej vojny sa pivovar vrátil rodine Rohanov, neskôr znárodnený a pripojený do siete severočeských pivovarov. V súčasnosti obnovená výroba.

Plzeňský pivovar

Pivovar bol založený r. 1842. V súčasnosti najznámejší výrobca českého piva.

Pivovar Vysoký Chlumec

Pivovar založený v 1474 a s prestávkami dodnes vlastnený kniežacou rodinou Lobkowiczovcov.

Pivovar v Českej Lípe

Postavený r. 1698 a funkčný do r. 1948.

Pivovar v Michalovciach

Založený r. 1867 grófom Antonom Sztárayom. Počas svojej existencie vyrábal pivá Antal, Šíravar a Starý prameň. Svoju produkciu ukončil r. 1999.

Novodvorský pivovar pri Hostouni

Založený r. 1870 ako súčasť veľkostatku v obci Pavlov, stredné Česko. Počas 1. ČSR patril rodinám Kubičkovým a Vinařovým, zanikol počas 2. svetovej vojny.

Zámecký akciový pivovar Kolín

Stredočeský pivovar bol založený už r. 1531 a svoju produkciu ukončil r. 1987. Do r. 1829 bola jeho majiteľkou kráľovská komora, neskôr bol až do r. 1948 v súkromných rukách.

Akciový pivovar v Prostějove

Moravský pivovar založený r. 1897. Svoju výrobu zastavil r. 1999.

Ilavský pivovar

Založený v r. 1635. Do r. 1917 bola v súkromných rukách, kedy ju prevzala Pozemková banka Budapešť a po nej r. 1923 Dunajská banka Bratislava. Medzi r. 1935-1944 vlastnila pivovar Akciová spoločnosť Nitra a po nej Pivovar Ilava – účtovná spoločnosť. Od r. 1949 bol v štátnych rukách. Výrobu piva ukončil r. 1999.

Hořický pivovar

Východočeský pivovar založený r. 1871. Svoju výrobu ukončil r. 1976.

Jarošovský pivovar

Juhomoravský pivovar založený r. 1688 patril do r. 1869 mestu Uherského Hradiště. Do r. 1940 ho vlastnila židovská rodina Braunovcov, po nej striedal majiteľov až do r. 1948. Svoju výrobu ukončil r. 1997.

Vlašimský pivovar

Stredočeský pivovar založený r. 1860 v areáli zámku. Do r. 1945 ho vlastila rodina Auerspergovcov, po nej pripadol mestu a po r. 1948 štátu.