Počítacie stroje

Počítacie stroje boli neodmysliteľnou pomôckou v živote obchodníka, najmä pri vedení účtovníctva. Najmä od 17. storočia zaznamenávame snahy o skonštruovanie stroja, ktorý by počítal za človeka. Až v druhej polovici 19. storočia sa sériovo vyrábal Thomasov arithmometer. Neskôr prišli systémy s lúčovitými súkoliami Odhner, či už takmer dokonalé desatklávesové stroje, ako Dalton, Astra, či Sunstrand. V 30.rokoch 20.storočia predstavovali vrchol viacradové, klávesové prístroje firmy Burroughs. Existovali stroje so stupňovitými valcami, ako Leibniz, či stroje Mercedes – Euklid. Zaujímavým bol násobiaci stroj Millionär. Všetky typy sú zastúpené vo vystavenej kolekcii.

Brunsviga Nemecko

Aritmometer približne z r. 1930 skonštruovaný spoločnosťou Brunsviga-Maschinenwerke Grimme, Natalis & Co. A.G. v meste Brunswick v Dolnom Sasku. Do Československa bol dodávaný spoločnosťou L. a G. Halphen so sídlom v Prahe.

Original Odhner m. 7

Firma Odhner vznikla v r. 1874 v Petrohrade. Po októbrovej revolúcii a znárodnení r. 1917 pôvodní majitelia znovuzaložili podnik v Göteborgu vo Švédsku, kde vznikol aj tento model 7 z rokov 1923 – 1947.

Triumphator CRN1

Model z rokov 1953-1960 vyrábaný spoločnosťou VEB Triumphator-Werk so sídlom Mölkau bei Leipzig.

Facit S (standard)

Prvý model švédskej spoločnosti Facit (Výsledok) bol navrhnutý Karlom Viktorom Rudinom a zostrojený podľa kalkulátorov spoločnosti Odhner v r. 1918 v Štockholme. Model S (Standard) sa vyrábal v rokoch 1935-1954).

Facit T

Model spoločnosti Facit z r. 1932.

Dalton Adding-Calculating Machine 01408

Spoločnosť založil v Cincinnati Ohio r. 1903 James L. Dalton. Model pochádza z rokov 1920-1930.

Resulta BS9

Model malého kalkulátora nemeckej spoločnosti Paul Bruning sa začal vyrábať v r. 1954 ako „typ 5“.

Comptator A9

Model z r. 1922 od spoločnosti Hans Sabielny v Dražďanoch, Nemecko.

Rýchlopočtář

Ručná kalkulačka spoločnosti Znak, lidové družstvo v Prachaticiach z r. 1966.

Mira m. 3

Československá kalkulačka spoločnosti Mira-Rechenmaschinen-Fabrik v Liberci vyrábaná v r. 1926-1929.

Mercedes A 51

Tlačítková kalkulačka spoločnosti Mercedes Bureaumaschinenwerke v Zella-Mehlis v Durínsku vyrábaná v rokoch 1938-1973.

Remington Monarch Portable

Kalkulačka spoločnosti Remington-Rand INC. so sídlom v Buffalo, NY / USA. Vyrábal sa v r. 1929-1932.

Triumphator CRN1

Model z rokov 1953-1960 vyrábaný spoločnosťou VEB Triumphator-Werk so sídlom Mölkau bei Leipzig.

Stima CM III

Malá stilusová kalkulačka spoločnosti Albert Steinmann sosídlom v La-Chaux-De-Fonds, Švajčiarsko vyrábaná v rokoch 1945 – 1955.

Addiator Rapid

Sčítavačka a odčítavačka spoločnosti Addiator so sídlom v Berlíne vyrábaná v r. 1920-1930.

Addi Cosmos

Počítacia pomôcka od nemeckej spoločnosti Cosmos-Büromaschinen so sídlom v Berlíne vyrábaná v r. 1921.

Facit EA

Elektrický model švédskej spoločnosti Facit (Štokholm) z rokov 1939 – 1943.

Precisa M1

Kalkulačka švajčiarskej spoločnosti Rechenmaschinenfabrik Precisa AG so sídlom v Seengen vyrábaná v r. 1935-1944.

Astra Klasse 1

Kalkulačka spoločnosti Astrawerke A.G. so sídlom v Chemitz, Sasko vyrábaná v r. 1940

Millionär

Prvá kalkulačka švajčiarskej spoločnosti H. W. Egli, A. G. so sídlom v Zurichu vyrábaná v r. 1893-1930.

Millionär – model s registrom dvojitého výsledku

Kalkulačka švajčiarskej spoločnosti H. W. Egli, A. G. so sídlom v Zurichu vyrábaná v r. 1893-1935.