Kávopriemysel

Heinrich Franck
Söhne

Medzinárodná spoločnosť so sídlom v Záhrebe bola oficiálne založená r. 1892, ale už od r. 1883 mala svoje pobočky aj na území Československa. V Košiciach sa vyrábala žitná káva Perola a cigóriová káva Franck, v Seredi Melta a Kneippova sladová káva Kathreiner. V Čechách sa nachádzala jej továreň v Pardubiciach, ktorá vyrábala výrobky: Karo a Enrilo.

Velim, Velim

Továreň na čokoládu a kávové náhražky vo Velíme pri Kolíne založil r. 1869 Jan Pavel Szalatnay. R. 1892 kúpil továreň židovský podnikateľ Adolf Glaser. Jeho rodina vlastnila podnik do r. 1939, kedy bol árizovaný a po vojne r. 1945 znárodnený. Podnik bol známy okrem čokolády a kávy aj výrobou žuvačiek.

Josef Balounek, Humburky

Okolo roku 1880 rozšíril Jozef Balounek v Humburkoch pri Novom Bydžove pôvodne domácu výrobu cigórie a začal ju produkovať vo veľkom. Balounkova kávová náhražka sa stala renomovanou a vyhľadávanou značkou, ktorá se vyvážala aj do zahraničia. Po druhej svetovej vojne bola továreň a majetok rodiny Balounkovcov znárodnené.

Karel Kulik,
Praha

Špecializovaný obchod s kávou otvoril Karel Kulik r. 1899 na ovocnom trhu. Navrhol vlastné nádoby na dlhotrvajúce uskladnenie kávy a od začiatku aktívne svoju reklamu propagoval v novinách, vďaka čomu v 30. rokoch bol jeho podnik so skladmi v Hamburgu a Amsterdame pokladaný za dodávateľa najlepšej kávy v ČSR.

Julius Meinl,
Viedeň

Spoločnosť založená r. 1862 ako obchod s korením predávala koloniálne výrobky. Od r. 1877 vyrábala praženú kávu bez kontaktu s uhlovým dymom. Do r. 1913 bola spoločnosť najväčším importérom kávy v bývalom Rakúsko-Uhorsku. R. 1924 navrhol Josef Binder dizajn kávy Meinl Mohr“ s typickým černoškom s vysokým klobúkom.

Hag, Brémy

Spoločnosť založená r. 1906 v Brémach Ludvikom Roseliusom, vynálezcom metódy dekofeinizácie kávy. Káva Hag bola v 20. a 30. rokoch známa publikáciami albumov heraldických emblémov.

Oldřich Vitáček,
Praha

Známy dovozca kávy Oveka.

Gustav Roust, Ústí
nad Labem

Dovozca kávy a čaju z Ústí nad Labem.

Kolínska továreň

Kolínska továreň na kávové náhražky bola založená v roku 1894, o štyri roky neskôr sa stala akciovou spoločnosťou s ľudovým názvom Cikorka. Od začiatku sa tu vyrábali kávoviny Zlatá hospodyňka alebo Žitovka. Po fúzii so závodami Buva a Berger v roku 1912 se stala jedným z najväčších podnikov svojho druhu v Rakúsko-Uhorsku.

Roka potravinářské
továrny, společnost
s r. o., Teplice- Šanov

Výrobca figovej kávy Titzova špecial.

Kávoprůmysl a.s., Brandýs n. L.

Výrobca tzv. Brandyskej prísady.

Antonín Vomáčka,
Praha

Dovozca kávy, čaju a rumu do ČSR.

Hanačka, Olomouc

Spoločnosť založená r. 1918 bola jednou z najväčších hospodárskych jednotiek v Olomoucku a v oboru poživatín najväčšia na Morave. Továreň na kávové náhražky mala vlastnú sušiareň a jej výrobky v oboru cigórie boli uvádzané na trh pod značkou „Hanačka“, obilné kávy, a neskôr pod značkou „Olomoucká sladová, žitná káva“.

Václav Šafka, Hradec Králové

Výrobca Šafkovej delenej kávovej prísady z Hradca Králové.

Kavoprůmysl
spojených
družstevních sušáren
s.r.o., Hradec Králové

Založený r. 1919, zrušený r. 1948. Výrobca kávovej náhražky so značkou „Tři děcka”.