bonboniéra Diana dessert

     

Pôvod: produkt spoločnosti Hartwig & Vogel, Děčín
Miesto nadobudnutia: České Budějovice
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O17/00724
Prírastkové číslo: 2018/00217A
Materiál: papier
Výška: 3,5 cm,
šírka: 20 cm, dĺžka: 15 cm