Cukríky Bravo 2

     

Pôvod: produkt Veľkokupeckého podniku Bratři Vodičkové (Bravo) Praha
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: N/A
Prírastkové číslo: 2015/00342A
Materiál: plech
Výška: 26 cm,
priemer: 20 cm