Cukríky Bravo (Bratři Vodičkové)

     

Pôvod: produkt Veľkokupeckého podniku Bratři Vodičkové (Bravo) Praha
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001377
Prírastkové číslo: 2019/00183A
Materiál: plech
Výška: 26 cm,
priemer: 20 cm