Hašlerky, Lhotsky 1

     

Pôvod: produkt spoločnosti Lhotsky, Praha
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: 60. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001518
Prírastkové číslo: 2020/00078A
Materiál: kov
Výška: 27,5 cm
priemer: 19,5 cm