Jerie a spol. 002

     

Pôvod: produkt spoločnosti Jerie a spol, Praha
Miesto nadobudnutia: Sokolov
Datovanie: zač. 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001447
Prírastkové číslo: 2018/00135A
Materiál: kov
Výška: 26,5 cm
plocha: 18,5 cm x18,5 cm