Meusburger, Viedeň

     

Pôvod: produkt spoločnosti Meusburger, Viedeň
Miesto nadobudnutia: Čes. Budějovice
Datovanie: zač. 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001562
Prírastkové číslo: 2021/00059A
Materiál: kov
Výška: 2021/00059A
plocha: O19/001562