škatuľa Biscuits Oulevay

     

Pôvod: produkt spol. Oulevay v Morges (Švajčiarsko)
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: kon. 19. stor.
Evidenčné číslo: O19/00433
Prírastkové číslo: 1988/00055A
Materiál: kov
Výška: 25 cm
plocha: 23 cm x23 cm