škatuľa čokoláda Lhotský

     

Pôvod: produkt spoločnosti František Lhotský, Praha
Miesto nadobudnutia: Praha
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/000548
Prírastkové číslo: 1988/00282A
Materiál: kov
Výška: 34 cm
priemer: 16 cm