škatuľa čokoláda Maršner

     

Pôvod: produkt spoločnosti Orion Maršner, Praha
Miesto nadobudnutia: N/A
Datovanie: kon. 19. stor.
Evidenčné číslo: N/A
Prírastkové číslo: N/A
Materiál: kov
Výška: N/A
plocha: N/A x N/A