škatuľa cukrovinky Luna

     

Pôvod: produkt spoločnosti F. Slabý, Praha
Miesto nadobudnutia: Sokolov
Datovanie: zač. 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001448
Prírastkové číslo: 2018/00131A
Materiál: kov
Výška: 28 cm
plocha: 18 cm x 18 cm