škatuľa JCG Nagyszombat

     

Pôvod: produkt spoločnosti Fischer, Trnava
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: koniec 19. stor.
Evidenčné číslo: O19/001337
Prírastkové číslo: 2019/00047A
Materiál: kov
Výška: 32 cm
priemer: 20 cm