škatuľa kakao Orion (Maršner) 2

     

Pôvod: produkt spoločnosti Orion Maršner, Praha
Miesto nadobudnutia: Sokolov
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001527
Prírastkové číslo: 2018/00087A
Materiál: kov
Výška: 26 cm
plocha: 18 cm x 18 cm