škatuľa kakao Orion (Maršner)

     

Pôvod: produkt spoločnosti Orion Maršner, Praha
Miesto nadobudnutia: Sokolov
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001529
Prírastkové číslo: 2020/00084A
Materiál: kov
Výška: 23 cm
plocha: 14 cm x 14 cm