škatuľa Kolinea

     

Pôvod: produkt spoločnosti Kolinea, Kolín
Miesto nadobudnutia: Český Krumlov
Datovanie: zač. 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001471
Prírastkové číslo: 2020/00019A
Materiál: kov
Výška: 12 cm
plocha: 21,5 cm x 21,5 cm