škatuľa Kugler Gerbeaut Henrik

     

Pôvod: produkt kaviarne Kugler Gerbeaut Henrik, Budapešť VIAC
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: zač. 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001218
Prírastkové číslo: 2006/00085A
Materiál: drevo
Výška: 5,5 cm
plocha: 13 cm x 19,5 cm