škatuľa Maršnerovo české kakao

     

Pôvod: produkt spoločnosti Orion Maršner, Praha
Miesto nadobudnutia: Sokolov
Datovanie: kon. 19. stor.
Evidenčné číslo: O19/001438
Prírastkové číslo: 2018/00126A
Materiál: kov
Výška: 16cm
priemer: 9cm