škatuľa Matra bisquit

     

Pôvod: produkt spoločnosti Matra, Praha
Miesto nadobudnutia: Sokolov
Datovanie: kon. 19. stor.
Evidenčné číslo: O19/001546
Prírastkové číslo: 2018/00141A
Materiál: kov
Výška: 32,5 cm
plocha: 21 cm x21 cm