škatuľa Meteor – Dr. F. Zátka

     

Pôvod: Dr. F. Zátka, Praha-Karlín
Miesto nadobudnutia: České Budějovice
Datovanie: 1. pol. 20. stor.
Evidenčné číslo: O17/00718
Prírastkové číslo: 2018/00209A
Materiál: papier
Výška: 10 cm
priemer: 14,5 cm