škatuľa Schmidt bonbons

     

Pôvod: produkt spoločnosti Schmidt Viktor és Fiai, Budapešť
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: kon.19. stor.
Evidenčné číslo: O19/000349
Prírastkové číslo: 1986/00532A
Materiál: kov
Výška: 27 cm
plocha: 18,5x18,5 cm