škatuľa Wilta

     

Pôvod: produkt závodu Wilta, Praha
Miesto nadobudnutia: Český Krumlov
Datovanie: zač. 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001477
Prírastkové číslo: 2020/00026A
Materiál: kov
Výška: 27,5 cm
plocha: 18 x 18 cm