škatuľa Zora 2

     

Pôvod: produkt závodu Zora, Olomouc
Miesto nadobudnutia: České Budějovice
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O17/00726
Prírastkové číslo: 2018/00203A
Materiál: papier
Výška: 7,5 cm
plocha: 22 x 15 cm