škatuľa Zora 3

     

Pôvod: produkt závodu Zora, Olomouc
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: zač. 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/000082
Prírastkové číslo: 1987/00308A
Materiál: kov
Výška: 10 cm
plocha: 5,5 cm x 5,5 cm