Stollwerck (03)

     

Pôvod: produkt spoločnosti Stollwerck, Bratislava
Miesto nadobudnutia: Levice
Datovanie: 20. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19135
Prírastkové číslo: 1987/00408A
Materiál: kov
Výška: 135 mm
plocha: 80 mm x55 mm