Stollwerck (5)

     

Pôvod: produkt spoločnosti Stollwerck, Bratislava
Miesto nadobudnutia: Čes. Budějovice
Datovanie: 20. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001558
Prírastkové číslo: 2021/00055A
Materiál: kov
Výška: 26,5 cm
plocha: 15 cm x14 cm