Vesma 1

     

Pôvod: N/A
Miesto nadobudnutia: N/A
Datovanie: zač. 20. stor.
Evidenčné číslo: N/A
Prírastkové číslo: N/A
Materiál: kov
Výška: 17 cm
plocha: 30 cm x22 cm