Vesma 2

     

Pôvod: N/A
Miesto nadobudnutia: N/A
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: N/A
Prírastkové číslo: N/A
Materiál: kov
Výška: 25 cm
priemer: 16 cm