Zora 2

     

Pôvod: kakao spol. Zora Olomouc
Miesto nadobudnutia: České Budějovice
Datovanie: 30. r. 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001362
Prírastkové číslo: 2019/00116A
Materiál: kov
Výška: 27 cm,
plocha: 18 cm x 18 cm