Hanáčka

     

Pôvod: produkt spoločnosti Hanácke továrny požívatin Klas a.s., Slatinice u Olomouce
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: 20. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001518
Prírastkové číslo: 2020/00075A
Materiál: kov
Výška: 11 cm
plocha: 11cm x11 cm

a