Káva Mašek

     

Pôvod: škatuľa zo spoločnosti Mašek, Praha
Miesto nadobudnutia: Sokolov
Datovanie: okolo 1920
Evidenčné číslo: O19/001554
Prírastkové číslo: 2018/00143A
Materiál: kov
Výška: 14,5 cm
plocha: 11 cm x 11 cm

a