škatuľa Maškovo mleté Mocca

     

Pôvod: produkt spoločnosti F. Mašek Praha
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001526
Prírastkové číslo: 2020/00086A
Materiál: plech
Výška: 17 cm,
dĺžka: 12,5 cm, šírka 9cm