škatuľa Pražka Žitná káva

     

Pôvod: produkt Veľkokupeckého podniku Bratři Vodičkové (Bravo) Praha
Miesto nadobudnutia: Český Krumlov
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001511
Prírastkové číslo: 2020/00071A
Materiál: plech
Výška: 18 cm,
Priemer: 12 cm