Sladová žitná káva

     

Pôvod: produkt spoločnosti Jaroslav Pleticha a spol., Podlešín-Slaný
Miesto nadobudnutia: Český Krumlov
Datovanie: 20. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001473
Prírastkové číslo: 2020/00021A
Materiál: kov
Výška: 17,5 cm
priemer: 12 cm