C. Warhanek

     

Pôvod: produkt spoločnosti Carl Warhanek Viedeň
Miesto nadobudnutia: České Budějovice
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001560
Prírastkové číslo: 2021/00057A
Materiál: kov
Výška: 18,5cm
plocha: 21,3cm x21,3cm