Čaj Messmer

     

Pôvod: Messmer, Frankfurt am Main
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: kon.19. stor.
Evidenčné číslo: O19382
Prírastkové číslo: 1987/00772A
Materiál: plech
Výška: 36 cm
Plocha: 25 cm x 20 cm