Flores Macidis

     

Pôvod: neznámy
Miesto nadobudnutia: České Budějovice
Datovanie: 20. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001557
Prírastkové číslo: 2021/00054A
Materiál: kov
Výška: 20,5cm
plocha: 13,5cm x13,5cm