Himalaja tea

     

Pôvod: čaj spoločnosti Himalaja tea Hamburg
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: kon. 19./zač. 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/000591
Prírastkové číslo: 1988/00373A
Materiál: kov
Výška: 33 cm,
priemer: 25 cm