Japaner 4

     

Pôvod: N/A
Miesto nadobudnutia: N/A
Datovanie: kon. 19. stor.
Evidenčné číslo: N/A
Prírastkové číslo: N/A
Materiál: kov
Výška: 38cm
plocha: 21cm x21cm