Japaner čaj

     

Pôvod: Neznámy
Miesto nadobudnutia: České Budějovice
Datovanie: zač. 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/001574
Prírastkové číslo: 2021/00071A
Materiál: kov
Výška: 34cm
plocha: 22cm x22cm