kanister Caroil

     

Pôvod: produkt spol. Naftaspol Praha
Miesto nadobudnutia: Praha
Datovanie: 30. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/00341
Prírastkové číslo: 1987/00524A
Materiál: plech
Výška: 20 cm,
šírka: 13 cm dĺžka: 25,5 cm