kanister Neuma

     

Pôvod: produkt spoločnosti Bratia Neumann Bratislava
Miesto nadobudnutia: Bratislava
Datovanie: 20. roky 20. stor.
Evidenčné číslo: O19/000339
Prírastkové číslo: 1988/00532A
Materiál: kov
Výška: 37,5 cm,
šírka: 11 cm, dĺžka: 15 cm